Показ професіоналізму!

9 листопада 2015 року відбулась відкрита лекція завідувача кафедри туристичного та готельного бізнесу, доктора економычних наук, доцента Басюк Дарії Іванівни з дисципліни «Організація туристичної діяльності. Основи туризмознавства» для студентів 1го курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм» на тему «Туристичні послуги. Туристичний продукт». Лекція пройшла на високому науково-методичному рівні, з врахуванням сучасних вимог до даного виду занять та актуальних тенденцій розвитку туристичної науки і практики.

На лекції було створено творчу атмосферу співпраці студентів і викладача, використано мультимедійні засоби подачі інформації, оригінальні мнемотехнічні прийоми та засоби активізації пізнавальної діяльності.