Про кафедру туристичного та готельного бізнесу

Туристична галузь України, що перейшла  на ринкові засади функціонування, динамічно розвивається з року в рік.  Розуміючи всю перспективність та  важливість розвитку туристичної та готельної галузі наш університет не залишився осторонь.

Наявність в університеті кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, відповідної матеріально-технічної бази на рівні сучасних вимог, забезпечує усі необхідні умови для провадження освітньої діяльності для підготовки фахівців напряму «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Загальна інформація

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри туристичного та готельного бізнесу забезпечує надання високоякісних освітніх послуг за спеціальністю «Туризм» освітніх ступенів «Бакалавр» (українською та англійською мовами викладання) та «Магістр» (українською мовою викладання).

Протягом навчання студенти займаються науковими дослідженнями та виконують курсові роботи з дисциплін «Туристичне краєзнавства», «Організація туризму (Туроперейтинг)» та «Менеджмент туризму»; на ОС «Магістр» – дослідження з дисципліни «Управління інноваційними проектами в туризмі».

Практична підготовка фахівців з туризму передбачає фахово-ознайомлювальну, рекреаційну, технологічну і фахову види практик та здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та на провідних підприємствах туристично-готельної сфери: у готелях «Hilton Kyiv», «Fairmont», «Інтерконтиненталь» «PRESIDENT Hotel», в міжнародних туристичних компаніях «Travel Professional Group», «Coral Travel», «TUI Group», «Join Up», українських туристичних операторах «Феєрія мандрів», елітному спортивному клубі «5 Елемент» та ін.

Паралельно з навчальним процесом для студентів організовуються пізнавальні екскурсії та відвідування спеціалізованих виставок: «Міжнародний туристичний салон UITT», «Україна – Подорожі та Туризм», подорожі цікавими куточками нашої країни та зарубіжжя.

Освітні програми спеціальності 242 «Туризм»

 • Спеціальність  – 242 «Туризм»
 • Освітньо-професійна програма – «Туризм»
 • Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень
 • Кваліфікація – бакалавр з туризму
 • Термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма – 4 роки 6 місяців
 • Спеціальність – 242 «Туризм»
 • Освітньо-професійна програма – «Туризмознавство»
 • Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень
 • Кваліфікація: магістр з туризмознавства
 • Термін навчання: денна форма – 1 рік 6 місяців, заочна форма – 1 рік 6 місяців

Крім того, започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту  і  Охорони Праці в Катовіцах (Польща).

Магістерська освітньо-професійна програма «Туризмознавство»  орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної роботи, а також керівних посад  у туристичній індустрії. Підготовку магістрів освітньо-професійної програми «Туризмознавство» завершує виконання та захист дипломної роботи, яка присвячена дослідженню перспектив розвитку туризму у регіональному розрізі, обґрунтуванню інноваційних пропозицій  з оцінкою майбутніх тенденцій ринку.

Випускники освітньо-професійних програм «Туризм» та «Туризмознавство» – професіонали, які користуються постійним попитом на ринку праці, мають можливість отримувати  конкурентну  заробітну плату та здатні швидко адаптуватися до постійно зростаючих вимог споживачів.

Випускники спеціальності «Туризм» можуть працювати на посадах:

 • фахівець з туристичного обслуговування ;
 • керівник туристичної агенції;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • екскурсовод;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець із конференц-сервісу;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • інструктор-методист з туризму;
 • технічні фахівці в галузі управління;
 • інспектор з туризму;
 • науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство);
 • туризмознавець;
 • екскурсознавець;
 • науковий співробітник (рекреологія);
 • науковий співробітник-консультант (рекреологія);
 • гід-перекладач;
 • викладач вищого навчального закладу.

Набуті компетенції випускників спеціальності 242 «Туризм»

Знання і розуміння: основ фундаментальних і прикладних наук, що формують цілісну картину бачення закономірностей функціонування сфери туризму у глобальному середовищі; теоретичних засад, інструментарію та методології туристично-рекреаційного ресурсознавства, територіальної організації та умов розвитку туризму в країнах і регіонах, функціонування туристично-рекреаційних систем, технології і організації комплексного обслуговування туристів і екскурсантів, системного управління процесами формування і реалізації туристичного продукту з використанням інформаційних технологій, положень сучасного менеджменту і маркетингу.

Застосування знань і розумінь: визначати цілі соціально-економічної та особистої підприємницької діяльності на основі загальнолюдських та національних цінностей; розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у туристичній діяльності на основі комплексного дослідження і аналізу інформації про туристичний продукт, показники розвитку туристичного бізнесу на мікро- та макрорівні за критеріями ефективності та конкурентоспроможності; розробляти і втілювати управлінські рішення для оптимізації та вдосконалення операційних і сервісних процесів в організаціях сфери туризму.

Формування суджень: стосовно явищ і процесів сфери подорожей і туризму та їх вплив на соціально-економічний розвиток території; розвитку фізичної, духовної і психологічної культури людини при занятті різними видами туристичної діяльності; планування, організації і контролю туристичного підприємництва на основі принципів сталого розвитку, комплексності, гуманізму та соціальної відповідальності.

Випускники спеціальності 242 «Туризм»

Презентація “Випускники кафедри ТГБ”

Випускники програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є працівниками таких підприємств туристичного та готельного бізнесу:

Прізвище випускникаНазва підприємстваПосада
Вощана Марія ВолодимирівнаГотель «Reikartz»Рекрутер
Дубицька Ліна ОлександрівнаТуроператор G.S.TravelМенеджер з туризму
Рибальченко Анна ВолодимирівнаДрімХаусХостелАдміністратор
Цимбалюк Єлизавета ЕдуардівнаКомпанія «Orderi»Менеджер з продажу
Арутюнян Анна АртурівнаТОВ «Coral Travel»Менеджер з туризму
Хотієва Олександра ОлегівнаТОВ «Coral Travel»Менеджер з туризму
Кучеренко Анастасія ІванівнаТОВ «Треба Тревел»Менеджер з туризму
Ткаченко Тетяна ПавлівнаТОВ «ВіаКиїв»Менеджер з туризму

Випускники програми другого (магістерського) рівня вищої освіти є працівниками таких підприємств туристичного та готельного бізнесу:

Прізвище випускникаНазва підприємства

Посада
Гутовська Надія ГеннадієвнаТОВ «Гамалія»Менеджер з туризму
Мартинюк Віктор Миколайович ТОВ «Студтревел»Менеджер з туризму
Петренко Марина Вікторівна
ТОВ «ТревелЕйд»Менеджер з туризму
Проць Галина Володимирівна
TPGМенеджер відділу бронювання турів
Таран Ольга Леонідівна ТОВ «Anex tour»Менеджер з туризму
Чернякова Поліна Дмитрівна
American Medical CentersДиректор з продажу
Чуйко Марія Володимирівна
ТОВ «Рута-тур»Менеджер з туризму
Чухіна Олена Валеріївна
TPGМенеджер відділу бронювання турів
Мельник Дарина Олександрівна
TPGМенеджер відділу бронювання турів
Нетяжевський Олександр Вікторович
ТОВ «TCG»Менеджер з бронювання турів
Сергієнко Сергій СергійовичТуроператор «Акварелі»Менеджер з бронювання турів
Срібна Софія ВалентинівнаГотель «Ibis»Менеджер
Цишек Олена ВолодимирівнаАвіакомпанія «Wizz Air»
Бортпровідник

ПИШАЄМОСЯ ВИПУСКНИКАМИ

КАФЕДРИ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ!

Дисципліни

Цикл загальноосвітніх дисциплін передбачає вивчення наступних дисциплін в такому обсязі:

 • Історія і культура України
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Інформаційні системи та технології
 • Економічна теорія
 • Право (Правознавство)
 • Світова культура та мистецтво
 • Філософія
 • Політологія
 • Вища та прикладна математика
 • Економічна теорія
 • Основи наукових досліджень
 • Психологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Соціологія
 • Статистика
 • Маркетинг
 • Облік і аудит
 • Ділова іноземна мова
 • Друга ділова іноземна мова
 • Економіка підприємства (Економіка підприємства)
 • Логістика
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності

Випускова кафедра приділяє велику увагу формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують майбутнього фахівця:

 • Організація туризму (Основи туризмознавства)
 • Географія туризму (Географія туризму)
 • Право (Правове регулювання туристичної діяльності)
 • Географія туризму (Туристичне країнознавство)
 • Організація туризму (організація анімаційної діяльності)
 • Активний туризм – (150 годин)
 • Екологічний туризм – (90 годин)
 • Винний та гастрономічний туризм – (90 годин)
 • Організація туризму (Організація туристичних подорожей) – (126 годин)
 • Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація готельного господарства
 • Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії
 • Менеджмент (Менеджмент у туризмі, Комунікативний менеджмент)
 • Проектування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів
 • Регіональна економіка
 • Рекреаційний туризм та курортна справа
 • Планування і організація турбізнесу
 • Організація туризму (Турооперейтинг)
 • Маркетинг (Маркетинг у туризмі)
 • Менеджмент (Менеджмент організацій туристичної сфери)
 • Економіка підприємства (аналіз діяльності підприємств туризму)
 • Страхування в туризмі
 • Міжнародний туризм
 • Кулінарна етнологія
 • Бізнес-планування в туризмі та ГРГ

 Історична довідка

2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2010

2010 рік

14 травня 2010 року створена кафедра туристичного та готельного бізнесу.

У грудні 2010 року експертами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України була здійснена ліцензійна експертиза з напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

2011

2011 рік

Одержана ліцензія напряму підготовки 6.140103 «Туризм» на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» зі спеціалізаціями «Винний туризм» та «Міжнародний туризм». Здійснено перший набір напряму підготовки 6.140103 «Туризм» за освітньо – кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

2013

2013 рік

Організовано міжнародний науковий семінар «Розвиток винного туризму: Світовий досвід. Теорія. Практика». Розпочато  навчання баклаврів за напрямом «Туризм» англійською мовою. Організовано факультативний курс вивчення італійської мови. За ініціативою кафедри створено Асоціацію сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні.

2014

2014 рік

Кафедра реорганізована у кафедру винного та гастрономічного туризму. 25 грудня 2014 року кафедра переіменована на кафедру туристичного та готельного бізнесу.

2015

2015 рік

Розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 8.14010301 «Туризмознавство за спеціальністю (за видами)» напряму 140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України. Започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризмознавство» та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту і  Охорони Праці в Катовіцах (Польща).

2016

2016 рік

Завідувач кафедри Басюк Дарія, виконавчий директор Асоціації сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні взяла участь у роботі першої Глобальної конференції, присвяченої розвитку винного туризму. Захід відбувся у Грузії під егідою Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

2017

2017 рік

Кафедра вперше виступила організатором проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 242 «Туризм» на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти.

2018

2018 рік

У рамках договору про співпрацю з Посольством Аргентини викладачі та студенти кафедри взяли активну участь у семінарах Школи туризму «Відкрий Аргентину» в Аргентинському домі в Україні.

2019

2019 рік

З нагоди святкування 135-річчя Національного університету харчових технологій кафедрою організовано круглий стіл «Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики».

З метою розширення напрямів співробітництва з зарубіжними колегами викладачами кафедри пройдено стажування в вузах Польщі та Словаччини, вивчено досвід освітньої та наукової діяльності в університетах Грузії.

2020

2020 рік

Викладачами кафедри разом з представниками Вільнюського університету, Краківського економічного університету, Батумського державного університету імені Шота Руставелі, Телавського державного університету, Україно-американського університету Конкордія реалізуються спільні науково-дослідні проекти та організовуються міжнародні наукові конференції.

23 липня 2020 року рішенням експертної ради Національного агентства із забезпечення якості освіти акредитовано в Національному університеті харчових технологій освітньо-професійну програму «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за новими вимогами та правилами відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (номер акредитаційної справи – 0129/АС-20, ID освітньої програми в ЄДЕБО – 2333).