Англомовний проект

У сучасному світі, якісна фахова освіта у поєднанні зі знаннями іноземної мови – запорука життєвого успіху.
Проект англомовного навчання, який започатковано на кафедрі в 2013 році, дає можливість студентам отримувати професійні знання та навички іноземною мовою.

epsquare

У 2019-2020 навчальному році освіту англійською здобувають 7 першокурсників, 6 студентів-другокурсників, 5 студентів третього курсу і 5 четвертокурсників спеціальності «Туризм».

Для учасників проекту, англійською мовою викладають всі фахові дисципліни: організація готельного господарства, організація ресторанного господарства, географія туризму та туристичне країнознавство, організація туризму, основи туризмознавства, правове регулювання туристичної діяльності та багато інших.

Крім того, англійською мовою, студенти вивчають такі дисципліни, як світова культура та мистецтво, основи наукових досліджень, економічна теорія, екологія, історія та інші.

Знання англійської мови, в умовах глобалізації, уже стало необхідністю при влаштуванні на роботу, в будь-якій країні світу. Володіння ж професійною англійською, забезпечить високу конкурентоспроможність на вітчизняному та міжнародному ринку праці.

Також, англомовна освіта на батьківщині, дає можливість продовжити навчання за кордоном, в рамках найрізноманітніших програм та курсів.

Групи англомовного проекту вивчають всі дисципліни англійською мовою, згідно навчального плану.
1 курс
2 курс
3 курс

1 курс

 • Історія і культура України / History and Culture of Ukraine

 • Іноземна мова (за професійним спрямуваннямForeign language (for professional purposes)

 • Інформаційні системи і технології Information Systems and Technology

 • Географія туризму (географія туризму) / Tourism Geography (Geography of Tourism)

 • Право (Правове регулювання туристичної діяльності) /

 • Law (Legal regulation in tourism)

 • Економічна теорія/ Economic theory

 • Організація туризму (основи туризмознавства) / Tourism Management (Fundamentals of tourism study)

 • Право (правознавство) / Law (legal studies)

 • Географія туризму (туристичне країнознавство) / Geography of Tourism (Country studies)

 • Організація туризму (організація анімаційної діяльності) / Tourism Management (Organization of animation)

 • Світова культура та мистецтво / World Culture & Arts

 • Активний туризм / Active tourism

 • Екологічний туризм /Ecological tourism 

 • Винний та гастрономічний туризм Wine and gastronomic tourism 

 • Культурно-пізнавальний туризм / Сultural tourism

2 курс

 • Філософія /Philosophy

 • Іноземна мова / Foreign language

 • Психологія / Psychology

 • Вища та прикладна математика Higher and applied mathematics

 • Економічна теорія/ Economic theory

 • Географія туризму (туристичне країнознавство) / Geography of Tourism (Country studies)

 • Організація туризму (організація туристичних подорожейTourism Management (Organization of tourist trips)

 • Організація туризму (Організація професійної діяльності) / Tourism Management (Organization of professional activity)

 • Організація ресторанного господарства / Restaurant Management

 • Організація готельного господарства / Hotel Management

 • Право (Правознавство) Law (legal studies)

 • Друга іноземна мова/ The second foreign language

 • Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії / Information Systems and Technology in tourism industry

 • Основи наукових досліджень / Basic science research

3 курс

 • Психологія / Psychology

 • Соціологія / Sociology

 • Статистика / Statistics

 • Право (Правове регулювання туристичної діяльності) /

 • Law (Legal regulation in tourism)

 • Маркетинг/ Marketing (Marketing)

 • Менеджмент (Менеджмент у туризмікомунікативний менеджментManagement (Tourism management, communicative management)

 • Облік і аудит / Accounting and Auditing

 • Організація туризму (організація анімаційної діяльності) / Tourism Management (Organization of animation)

 • Ділова іноземна мова / Business foreign language

 • Друга ділова іноземна мова / The second business foreign language

 • Проектування та дизайн готельних і туристичнорекреаційних комплексів Planning and design of hotels and touristic- recreational complex

 • Регіональна економіка / Regional Economy

 • Рекреаційний туризм та курортна справа Recreational tourism and resort business

 • Планування і організація турбізнесу Planning and organization of tourism business

За час існування англомовного проекту розроблено програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій та презентації англійською мовою.