Обговорено перспективи розвитку еногастрономічного туризму в Україні

17 травня 2018 року на кафедрі туристичного та готельного бізнесу відбулася ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися проректор з наукової роботи НУХТ, д.т.н., професор Олександр Шевченко та декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу НУХТ, д.т.н., професор Віктор Доценко.

Стратегічні засади розвитку гастрономічного туризму в Україні були розкриті в доповіді завідувача кафедри туристичного та готельного бізнесу НУХТ, д.е.н., доцента Дарії Басюк. Також Дарія Іванівна розповіла про діяльність Асоціації сприяння розвитку гастрономічного та винного туризму в Україні.

Доцент кафедри біотехнологіїї продуктів бродіння і виноробства НУХТ Марина Білько поділилася досвідом підготовки фахівців для розвитку еногастрономічного туризму в Україні.

Д. геогр. н., доцент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка» Тетяна Божук представила доповідь «Гастрономічні атракції м. Львова». З доповіддю про формування винних шляхів у світі та на Одещині виступила Олена Меліх, д.е.н., доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної академії харчових технологій. Марія Поколодна, доцент кафедри туризму та готельного господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова представила новітній тренд екскурсійних послуг: екскурсії на гастрономічну тематику.

Також із цікавими доповідями виступили професор кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету Олександр Гладкий, завідувач кафедри туризму Луцького національного технічного університету Людмила Матвійчук та магістр Львівського державного університету фізичної культури Зоряна Руминська.

Конференція продовжила роботу в секціях, де були представлені доповіді викладачів і студентів факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу НУХТ та інших ВНЗ.

4