Навчайся практично і сучасно

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach POLSKA
www.wszop.edu.pl
ПРОГРАМА 2Д – НАЙВАЖНІША ІНФОРМАЦІЯ
1. Навчальні напрями:
 УПРАВЛІННЯ – навчання на ступені магістра для напрямів в Україні: управління,
економіка, фінанси або подібних.
Спеціальності:
 Управління проектами
 Психологія в міжнародному бізнесі
 ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА – навчання на ступені магістра для напрямів в Україні: внутрішня
безпека, право, психологія, педагогіка або подібних.
Спеціальності:
 Безпека в державному управлінні
 Детективістика і криміналістика
 УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА – навчання на ступені магістра для
технічних напрямів в Україні, після отримання ступеня бакалавра на технічній
спеціальності.
Спеціальність:
 Безпека праці в окремих галузях промисловості
2. Умови участі у програмі:
 пройдений перший семестр навчання на ступені магістра
 рекомендація зі сторони ректора в Україні
 знання польської мови на комунікативному рівні
 надання необхідних документів
 внесення оплати: 145 євро (100 євро – I внесок + 45 євро – курс)
3. Зміст програми:
 Програма 2Д не перериває навчання в Україні – реалізується паралельно
 Подібні дисципліни, що вивчаються в Україні зараховуються до Програми;можлива
академічна різниця реалізується у формі:
a) занять у WSZOP або Україні
b) за допомогою електронної платформи Moodle у WSZOP
c) за допомогою самоосвіти на основі отриманих матеріалів у WSZOP
d) одночасно пункти 2 i 3
 програма обраної спеціальності реалізується у WSZOP протягом близько 200 годин
(залежить від спеціальності)
 всі заняття та іспити реалізується польською мовою, при чому кінцевий іспит можна також
складати російською та англійською мовами
 дипломна робота, що написана в українському ВНЗ зараховується до програми 2Д
Важливі дати
Дати приїзду
Вартість навчання

1 угода 1 угода_1 1 угода_2 1 угода_3 1 угода_4

2 угода_1 2 угода_2 2 угода_3 2 угода_4 2 угода_5

3 угода_1 3 угода_2 3 угода_3 3 угода_4 3 угода_5