Освітньо-професійну програму “Туризм” акредитовано!

Як відомо, Національне агентство із забезпечення якості освіти запропонувало принципово нову систему акредитації освітніх програм у закладах вищої освіти, за якою мають акредитуватися програми, терміни акредитації яких закінчилися, інакше заклад освіти втрачає право видавати дипломи державного зразка за такою спеціальністю.

У нашому університеті уже є позитивний досвід акредитування першої спеціальності за новими правилами і вимогами. А «другою ластівкою» стала освітньо-професійна програма «Туризм» підготовки за освітнім ступенем «бакалавр».

Ще наприкінці березня в університеті мала розпочати роботу експертна група з акредитації цієї освітньої програми, проте, через введення карантинних обмежень, її робота була відтермінована.

Експертна група у складі Юлії Лоли, Людмили Транченко та Лілії Зеленської працювала в університеті з 11 по 13 червня 2020 року. Експерти НАЗЯВО ознайомилися з документацією та матеріально-технічною базою університету, із використанням технічних засобів відозв’язку провели інтерв’ювання з викладачами, що реалізують освітню програму, здобувачами вищої освіти, з адміністративним і допоміжним персоналом, стейкхолдерами.

Координувала роботу гарант освітньої програми, професор Ірина Антоненко. Незважаючи на певні обмеження, пов’язані з карантином, робота була насиченою та плідною.

Свої висновки комісія представила експертній раді Національного агентства із забезпечення якості освіти, члени якого на своєму засіданні 23 липня прийняли рішення акредитувати в Національному університеті харчових технологій освітньо-професійну програму «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за новими вимогами та правилами відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (номер акредитаційної справи – 0129/АС-20, ID освітньої програми в ЄДЕБО – 2333). «За» проголосували всі 18 присутніх на засіданні членів агентства. Наразі отриманий новий сертифікат про акредитацію.

Вітаємо гаранта освітньої програми, професора Ірину Антоненко і кафедру туристичного та готельного бізнесу із успішним проходженням акредитації!

turizm-30-07-2020 turizm-sertifikat-18-08-2020