Наукова діяльність кафедри туристичного та готельного бізнесу

Одним із основних напрямів підвищення наукового потенціалу кафедри є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з основними напрямами наукової діяльності кафедри.

Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковані підручники, монографії, довідники та методичні вказівки і рекомендації, опорні конспекти лекцій, низка наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях.

Викладачі випускової кафедри беруть активну участь у наукових конференціях,   самі організовують науково-практичні семінари, проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України».

НДР кафедри
Підготовка та захист дисертацій
Наукове співробітництво з вузам

НДР кафедри

На кафедрі виконувались/виконуються наступні НДР:

 1. «Інноваційні напрями розвитку туристично-рекреаційної сфери України в умовах глобалізації». Державний реєстраційний номер: 0112U002666;
 2. «Теоретичні основи, практик та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України». Державний реєстраційний номер: 0113U006381.
 3.  «Розроблення та впровадження новітніх ресторанних та готельних технологій» Державний реєстраційний номер № 0114U003863.

Підготовка та захист дисертацій

 1. Басюк Д.І. «Теоретико-методологічні основи управління розвитком винного туризму в Україні» » здобуття накового ступеня доктора економічних наук, 2015 р.
 2. Дрокіна Н.І. «Механізм прийняття управлінських рішень в комунікаційній системі підприємства» здобуття накового ступеня кандидата економічних наук, 2015 р.

Наукове співробітництво з вузам

 1. З 13 лютого 2013 р. на основі договору про співпрацю між Національним університетом харчових технологій та Посольством Аргентинської Республіки в Україні (за сприяння кафедри туристичного та готельного бізнесу) відкрито «Школу туризму» при Посольстві Аргентинської Республіки в Україні
 2. Договір про співробітництво між Брестським державним технічним університетом та Національним університетом харчових технологій 2014 р.
 3. Угода про навчальну та культурну співпрацю між Національним університетом харчових технологій та Школою італійської мови та культури для іноземців «кампус магнолія» (Італія)

Науково-видавнича діяльність

Підручники
Навчальні посібники
Монографії

Підручники

 1. Винний туризм: підручник для студентів вищих навчальних закладів (Гриф МОНУ) / Іванов С.В., Домарецький В.О. Басюк Д.І. та ін. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – 464 с.
 2. Організація готельного господарства: Влодарчик Т.В. Розметова О.Г. Мостенська Т.Л./ Камянець-Подільський: «Абетка» – ФОП Сисин О.В., 2014.- 432 с.
 3. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: Бондар О.В. Довга О.О. Стукальська Н.М. Пересічний М.І. Корзун В.Н./ К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015.

Навчальні посібники

 1. Організація готельно-ресторанної справи: Ковешніков В.С Мальська М.П. Роглєв Х.Й/ К.: Кондор-Видавництво, 2015.-752 с.

Монографії

 1. Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом: Д.І. Басюк, Ю.І. Сологуб, М.Г. Руднєва, І.М. Бабич, Л.А. Осипова, М. В. Білько, І.Г. Смирнов., О.Б. Ткаченко, П.Л. Шиян/ Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2014. – 252 с.
 2. Система прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: Дрокіна Н.І. під заг. ред. К. Ф. Ковальчука/ Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т. – 2014. – 352с.
 3. Кластери в економіці України. Монографія. – Хмельницький, 2014. – 1084с.
 4. Теоретичні та прикладні аспекти формування дестинацій винного туризму: Басюк Д.І./ Монографія. Кам’янець-Подільський, 2014. – 272с.

Організація та участь у міжнародних заходах

З 19 по 26 березня 2011 року делегація викладачів та студентів Національного університету харчових технологій взяла участь у ІІ Міжнародному фестивалі туризму в Анталії (Туреччина).  За результатами фестивалю двоє студентів делегації було нагороджено сертифікатами:

-​ Миць Юлію Василівну – сертифікатом на проходження літнього стажування в одному із готелів Анталії.

-​ Бевза Олексія Ігоровича – сертифікатом на тиждень безкоштовного відпочинку в одному із готелів Анталії.

З 15 червня по 6 липня 2012 року група студентів під керівництвом завідуючої кафедри туристичного і готельного бізнесу Басюк Д.І. та старшого викладача кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу Матюшенко Р.В. взяли участь у роботі Літньої школи в Болгарії, де протягом трьох тижнів удосконалювали свої знання з іноземної мови. По закінченню інтенсивного курсу кожен з учасників отримав сертифікат «Англійська мова для професійного зростання».

13 лютого 2013 р. було підписано договір про співпрацю між Національним університетом харчових технологій та Посольством Аргентинської Республіки в Україні. При Аргентинькому посольстві організовано курси, які відвідують студенти.

За результатами роботи семінару «Перспективи розвитку винного туризму в Україні: Світовий досвід. Теорія. Практика» в рамках Другого Північно та Східно-Європейського Конгресу з Харчової Науки (NEEFood-2013) фахівцями кафедри туристичного та готельного бізнесу та італійськими професорами Алессіо Кавіккі й Еліо Карфанія (регіон Марке, університет Мачерата) започатковано спільний проект «Україна – Італія: винні шляхи – шляхи співробітництва», в рамках якого будуть проведені інтенсивні навчальні тренінги для спеціалістів та студентів щодо розвитку винного туризму.

25 жовтня 2013 відбувся візит до регіону Марке (Італія) офіційної делегації України, до складу якої увійшла завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Дарія Басюк. Програмою візиту  було передбачено: курси підвищення кваліфікації в центрі сенсорного аналізу м. Мателіка; участь у роботі Міжнародної конференції Університету м. Мачерата «Академічні обміни як засіб промоції бренду «Маde in Italy”; вивчення досвіду організації винного туризму в Центральній Італії .

Дарія Басюк провела переговори щодо співпраці з Інститутом сервісу, еногастрономії та туризму, який очолює професор А.Сгаттоні, Університетом міста Мачерата про організацію академічних та наукових обмінів та програму подвійного магістерського диплому за спеціальностями «Туризм», «Еногастрономія».

На конференції в Університеті Мачерата  наш університет був представлений як новий партнер у програмах українсько-італійського співробітництва.

Цим візитом зроблено перші кроки у проекті партнерства між нашим університетом та італійськими вишами з метою вивчення італійської мови, культури, передових технологій в харчовій промисловості, сервісі, готельно-ресторанній справі і туризмі.

11 листопада 2013 р., за ініціативи кафедри, відбулися установчі збори Асоціації сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні, ініціатором створення якої виступив наш навчальний заклад.

До створення Асоціації долучилися Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості Міністерства аграрної політики і продовольства України,   Всеукраїнська    асоціація   туроператорів України, вищі навчальні заклади.

Асоціація  має на меті сприяння  розвитку  винного та гастрономічного туризму  в Україні шляхом популяризації оригінальної винної, гастрономічної та кулінарної  продукції, поширення автентичних національних традицій виноробства та кулінарії, створення та промоції винних і гастрономічних маршрутів, популяризацію національного  тематичного туристичного продукту на території України та за кордоном.

В рамках проекту «Розвиток еногастрономічної культури в Україні», започаткованого Асоціацією сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні, яка нещодавно була створена за ініціативи кафедри,  в університеті відбулася презентація Італійського центру сенсорного аналізу. Презентувала діяльність установи її директор, доцент кафедри сенсорного аналізу Університету м. Верона (Італія), член Італійської асоціації сенсорних наук, професійний член Інституту харчових технологій США, співзасновник Аргентинської спілки інженерів харчових технологій Лучія Баулетті.