Наукова робота студентів кафедри туристичного та готельного бізнесу

До наукової роботи кафедри залучаються студенти, котрі приймають активну участь у наукових конференціях, з’їздах та круглих столах за профілем кафедри.

Одним із основних напрямів підвищення наукового потенціалу кафедри є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з основними напрямами наукової діяльності кафедри, весь комплекс якої спрямований на вирішення актуальних фундаментальних теоретичних та практичних питань розвитку галузі готельного та туристичного господарства.

Викладачі кафедри очолюють роботу студентських наукових гуртків: «Теорії і практики туристичної діяльності», «Туристично-рекреаційні ресурси України та світу», «Туристичного краєзнавства «Компас», «Активного туризму».

Студентські олімпіади
Студентські конференції
Конкурси наукових робіт

Студентські олімпіади

На кафедрі створені студентські наукові гуртки з туристичної та готельної галузі:

  1. Теорії і практики туризму ( керівник Басюк Д.І.);
  2. Туристично-рекреаційні ресурси України та світу (керівник Сологуб Ю.І.);
  3. Спортивний туризм (керівник Рудєв І. М.);
  4. Туристичного краєзнавства «Компас» (Верес К.О.).

За результатами науково-дослідної роботи наукових гуртків були підготовлені виступи на науково-практичних конференціях з наукового профілю кафедри та проведено фахові олімпіади.

Студентські конференції

Студентами було прийнято активну участь у роботі Всеукраїнської науково-практична конференції «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичногобізнесу», НУХТ 29 жовтня 2013р. У роботі секцій «Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні» та «Інноваційні напрями і форми розвитку туристичної сфери» прийняло участь 25 студентів. Загальна кількість поданих матеріалів склала 56 тез доповідей.

Студенти прийняли участь у Всеукраїнська науково-практична конференція студентів аспірантів і молодих вчених “Сучасні тенденції розвитку туризму та індустрії гостинності” м. Донецьк (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.. М.І.Тугана-Барановського) та посіли відповідні призові місця:

І місце – Миць Ю. В. «Обгрунтування вигідності впровадження інтелектуальних систем управління на готельному підприємстві»;

І місце – Протас А. Я. «Проект “PIDG” – технологія віртуальних туристичних атракцій»;

ІІ місце – Скорченко О. «Сучасний стан і перспективи винного туризму в Закарпатській області (тези) але виступала з доповіддю Вагон-туристична фірма»;

ІІІ місце – Мельник Ю. А. «Туристичний брендінг міст і територій»

Студенти взяли участь у 80-й науковій конференції молодих учених, аспірантів та студентів НУХТ «Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» було організовано роботу секції «Організації готельного та туристичного обслуговування». Заслухано 20 доповідей студентів та відзначено найкращі роботи.

Також студентами було прийнято активну участь у роботі Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю Національного університету харчових технологій «Новіідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій примисловості», НУХТ, Київ, 13-17 жовтня 2014 року.

Студенти взяли участь у Конкурсі студентських наукових робіт Благодійної стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі» «TPG».

За результатами конкурсу студенти нагороджені дипломами:

  • Бондар Вероніка;
  • Ямпольська Катерина;
  • Богданов Ілья.

Конкурси наукових робіт

2012 р.:

За результатами ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Туризм» студентка Швед Тетяна Петрівна нагороджена дипломом ІІІ ступеня за представлену наукову роботу на тему: «Розрахунково-графічне дослідження сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу України: регіональний аспект (на прикладі Чернівецької області)».

За результатами ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Готельне господарство» студентка Маршаленко М. зайняла ІІІ місце.

2013 р.:

За результатами ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Туризм» студентка Миць Юлія Василівна нагороджена дипломом ІІІ ступеня за представлену наукову роботу.

2014 р.:

Відповідно до наказу МОН України № 1193 від 21.10. 2014 «Про проведення сеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році» до участі в ІІ турі конкурсу підготовлено настіпні роботи:

Гембець Алла Вікторівна, факультет ГРТБ, 4 курс, напрям підготовки «Туризм» «Фестиваль молодого вина».

Керівник – Басюк Дарія Іванівна, завідувач кафедри винного та гастрономічного туризму.

Попенко Євгеній Миколайович, факультет ГРТБ, 4 курс, напрям підготовки «Туризм» «Технологія розробки групового 7-денного гастрономічного «Закарпаття на смак».

Керівник – Сологуб Юрій Іванович, доцент кафедри винного та гастрономічного туризму.

Студентські нагороди

У травні 2015 року в готелі Hilton Kyiv відбувся творчий професійний конкурс, де студенти факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу нашого університету презентували свої інноваційні ідеї. За результатами участі у заході, однією з переможців конкурсу стала студентка 3 курсу напряму підготовки «Туризм» Анастасія Рябенька. За рішенням керівництва мережі Hilton Worldwide, Анастасії була надана можливість з 21 серпня по 3 вересня 2015 року пройти стажування у різних департаментах готелю Hilton Batumi (Грузія): Front office, Reservations, Food&Beverage (Restaurant Pelion, Nephele Sky Bar, Tandila Lobby Cafе, Kitchen, Banqueting, Room Service), Reservations.

Після завершення стажування студентка отримала відповідний сертифікат від готелю Hilton Batumi та супровідний лист до цього сертифікату.