Виховна та агітаційна робота кафедри туристичного та готельного бізнесу

На кафедрі туристичного та готельного бізнесу щорічно розробляється план заходів з профорієнтаційної роботи та підготовки до прийому на І курс за напрямом підготовки “Туризм”. Згідно плану проводяться зустрічі викладачів кафедри з учнями загальноосвітніх навчальних закладів України з метою їх ознайомлення з освітньою діяльністю кафедри та правилами вступу до університету. Для майбутніх абітурієнтів НУХТ кафедрою проводяться ознайомлювальні екскурсії.

За підсумками вступної кампанії 2014-2015 н.р. конкурс на напрям підготовки “Туризм” склав 9 осіб на місце. Ліцензований обсяг було заповнено на 100 %.

Результати вступної кампанії у 2012-2014 році підтвердили актуальність потреб ринку праці у фахівцях туристичного супроводу, ефективність проведення профорієнтаційної роботи. 

Університет проводить системну роботу щодо працевлаштування випускників. Фахівці після закінчення вищого навчального закладу працюють на підприємствах та організаціях різних форм власності. Кращі випускники залучаються до викладацької та наукової діяльності.

Вартість навчання у 2015/2016 навчальному році

Денна форма навчання
Заочна форма навчання

Денна форма навчання

  • 6.140103 «Туризм», бакалавр – 13900 грн
  • 6.140103 «Туризм», бакалавр скорочена форма навчання – 13900 грн
  • 6.14010301 «Туризмознавство», магістр – 13900 грн

Заочна форма навчання

  • 6.140103 «Туризм», бакалавр – 7600 грн
  • 6.140103 «Туризм», бакалавр, скорочена форма навчання – 7600 грн