Балабанов Геннадій Васильович

Наукова ступінь

Доктор географічних наук, спеціальність 11.00.02 «Економічна та соціальна географія», тема дисертації - «Агропромислові комплекси: територіальний системно-структурний аналіз (на матеріалах України)». Рік захисту - 1992

Стажування

05.11.2018 – 05.12.2018 - кафедра країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, посвідчення №62. Тема – «Музеї світу в маршрутах культурно-пізнавального туризму»

Тематика (сфера) наукових інтересів

Теорія економічної та соціальної географії, територіальна організація агропромислових комплексів, тенденції розвитку і трансформація структури туризму, географічні засади регіональної політики, економічна картографія, економічна та соціальна географія зарубіжних країн.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

"Туристичне країнознавство"

Кількість публікацій

Автор і співавтор понад 200 наукових праць, зокрема 13 монографій, 4 географічних атласів, 4 навчальних посібників

Нагороди та грамоти

Подяка Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм» (2004 р.)