Мельник Людмила Вікторівна

Наукова ступінь

Кандидат географічних наук. У 2005 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» на тему «Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області» (2010 р.)

Стажування

Стажування в Баварському Університеті (м. Хоф, Німеччина)

Тематика (сфера) наукових інтересів

Економічна та соціальна географія, регіональний розвиток, територіальна організація продовольчого ринку регіону, природно-техногенна безпека

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

«Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка», «Рекреалогія та курортна справа»

Кількість публікацій

Більше 50-ти, у тому числі дві колективні монографії, два навчальних посібники