Руднєва Марина Григорівна

Наукова ступінь

Кандидат географічних наук. Тема дисертації «Географія виноробних кластерів світу».
Спеціальність - 11.00.02- економічна та соціальна географія; Рік захисту – 2013.

Громадська робота (обов’язки по кафедрі)

Відповідальна за англомовний проект

Тематика (сфера) наукових інтересів

Винний туризм, країнознавство, кластеризація у виноробстві та туризмі, геоінформаційні системи та технології, перцепційна географія

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Географія туризму, туристичне країнознавство, еногастрономічний туризм, рекреаційний туризм та курортна справа, інноваційні технології у готельному господарстві та туризмі

Кількість публікацій

25, в тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях та колективна монографія