Сологуб Юрій Іванович

Наукова ступінь

Кандидат географічних наук. У 2005 році закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Міське розселення Столичного району: суспільно-географічне дослідження» в 2009 році.

Громадська робота (обов’язки по кафедрі)

Відповідальний за наукову роботу кафедри

Стажування

2015 р. Київський міжнародний університет

Тематика (сфера) наукових інтересів

Туристичний потенціал регіонів України та світу, рекреаційні комплекси світу, економічна та соціальна географія країн світу, проблеми розвитку міських регіональних систем розселення

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Географія туризму (Географія туризму)
Географія туризму (Туристичне країнознавство)

Кількість публікацій

35 в тому числі:
1.​ «Винний туризм»: підручник з грифом МОН України (лист №1/11-18173 від 22.11.2012) Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2012. – 480 с.
2.​ Колективна монографія: «Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом» Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2014. - 252 с.