Сологуб Юрій Іванович

Наукова ступінь

Кандидат географічних наук. У 2005 році закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Міське розселення Столичного району: суспільно-географічне дослідження» в 2009 році.

Громадська робота (обов’язки по кафедрі)

Відповідальний за наукову роботу кафедри

Стажування

2015 рік - Київський міжнародний університет, кафедра країнознавства і міжнародного туризму

Тематика (сфера) наукових інтересів

Туристичний потенціал регіонів України та світу, рекреаційні комплекси світу, економічна та соціальна географія країн світу, проблеми розвитку міських регіональних систем розселення

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Географія туризму (Географія туризму)
Географія туризму (Туристичне країнознавство)

Кількість публікацій

57 наукових публікацій, зокрема, 4 - у міжнародних науковометричних базах.
1. Винний туризм: Підручник для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2012. – 480 с. (у співавторстві);
2. Монографія: Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом: монографія. - Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2014. - 252 с. (у співавторстві);
3. Монографія: Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: монографія / за наук. ред. Д. І. Басюк. Вінниця: ПП «ДТ «Едельвейс і К», 2017 – 316 с. (у співавторстві);
4. Монографія: Стратегія економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери: актуальні питання науки і практики: колективна монографія / За заг. ред. В. С. Лукача. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., - 2017. - 248 с. (у співавторстві).

Нагороди та грамоти

Грамота НУХТ "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову університету, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі харчової промисловості, організацію навчально-методичної роботи" (Наказ № 429-К від 19.08.2014 р.)