Тринчук Віктор Вікторович

Наукова ступінь

Кандидат економічних наук (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами). Тема дисертації «Формування та розвиток маркетингу страхових компаній», 2005 р.

Громадська робота (обов’язки по кафедрі)

Відповідальний за міжнародну діяльність

Стажування

2019 – Краківський економічний університет (Польща)
2018 – Жешувський університет (Польща)
2016-2017 – Ягелонський та Краківський економічний університет (програма «Kirkland Research») (Польща)
2016 – Жешувська Політехніка ім. Ігнація Лукасевича (Польща)
2014 – Міжнародний університет «МИТСО» (Білорусь)

Тематика (сфера) наукових інтересів

Страхування ризиків підприємств готельно-ресторанної та туристичної сфери, корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, маркетингові дослідження та комунікації на страховому ринку, інноваційні методики навчання

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

"Страхування в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі", "Івентивний туризм",
"Стратегічне управління та корпоративна соціальна відповідальність в туризмі"

Кількість публікацій

Понад 180 публікацій наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру, серед яких монографії, навчальні посібники, кейс-стаді, електронний підручник

Нагороди та грамоти

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006)
Почесна грамота Ліги страхових організацій України (2008)
Стипендія для молодих вчених Кабінету Міністрів України (2008 – 2010)
Почесна грамота Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (2009)
Подяка Експертної ради зі страхування при комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України (2012)
Подяка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2012-2014)
Подяка Української федерації убезпечення (2014)