Візерська Марія Сергіївна

Громадська робота (обов’язки по кафедрі)

Наставник академічної групи ТУ-1-12а

Тематика (сфера) наукових інтересів

Менеджмент, маркетинг, інноватика, техніка і технології

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

"Історія туризму", "Географія туризму", "Туроперейтинг", "Бухгалтерський облік у туристичній діяльності", "Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі", "Туристичне країнознавство"

Кількість публікацій

2