Влодарчик Тетяна Вікторівна

Громадська робота (обов’язки по кафедрі)

Відповідальна за практику студентів, наставник академічної групи

Стажування

Курси підвищ. кваліфікації “Основи педагогіки, методи та технології організації НВП у вищій школі” НУХТ, 2009.
Інститут післядипломної освіти НУХТ, 2011, курси підвищ. кваліф. свідоцтво №12 СПК № 554922. Курси підвищ. кваліфікації «Розроблення та використання тестових засобів контролю знань» НУХТ, 2013.

Тематика (сфера) наукових інтересів

Інноваційні напрями розвитку підприємств індустрії гостинності

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Організація готельного господарства, інноваційні технології у готельному господарстві та туризмі

Кількість публікацій

Автор понад 20 наукових праць, в тому числі статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань