Участь у Міжнародній науково-практичній конференції

2 – 5 травня 2018 року завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, доктор економічних наук, доцент Дарія Басюк взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму», яка відбулась у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ та Сучавському університеті ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія).
На конференції обговорювались проблеми туризму як чинника євроінтеграції України, організаційно-правові механізми функціонування підприємств туристичного бізнесу та сфери гостинності, місце і роль туризму в транскордонному співробітництві, інноваційні підходи до управління туристичними дестинаціями.
Завідувач кафедри виступила на пленарному засіданні конференції з доповіддю на тему «Еногастрономічний нетворк: перспективи для туристичного бізнесу України».
Також учасники конференції взяли участь у Міжнародному симпозіумі «Оцінка внутрішньої освіти: виклики та перспективи» спільно з Університетом Касабланки (Марокко), який проходив в університеті м. Сучави, ознайомились з туристичною інфраструктурою Сучавського повіту, відвідали об’єкти сільського туризму.
12 14 7 6 4 3 10 8