Удосконалення методичного забезпечення дисциплін “Менеджмент підприємств туристичної сфери” та “Менеджмент готельно-ресторанної справи”

На кафедрі туристичного та готельного бізнесу продовжується традиція активної роботи над удосконаленням методичного забезпечення навчального процесу. Зокрема, колективом авторів у складі Басюк Д. І., Музички Є. О., Дрокіної Н. І. та Бігун У. В. презентовано два практикуми з дисциплін “Менеджмент підприємств туристичної сфери” та “Менеджмент готельно-ресторанної справи”.
У практикумах представлено методичні вказівки та завдання до практичних занять із зазначених дисциплін для грунтовного засвоєння, перевірки знань і формування навичок у сфері управління, аналізу та моделювання ситуацій, у яких майбутні фахівці зможуть виявляти перспективи застосування теоретичних знань і практичних навичок, формувати правильні управлінські рішення відповідно до діючого законодавства та особливостей введення бізнесу у туризмі та готельно-ресторанній справі.

1