Успішні захисти дипломних робіт здобувачів-бакалаврів!

На кафедрі туристичного та готельного бізнесу завершились захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності 242 “Туризм”. Екзаменаційну комісію очолила д.е.н, професор Ірина Антоненко. До складу комісії також увійшли: к.ф-м.н. Тетяна Примак, к. ф-м.н. Любов Івченко та к.г.н. Юрій Сологуб.

15-18 лютого було представлено 44 дипломні дослідження з актуальних проблем діяльності підприємств туристичної та готельної галузі. Варто відзначити високий рівень підготовки здобувачів, сучасний інноваційний підхід до розробки туристичних продуктів, впровадження ІКТ, здатність аргументувати свої ідеї та пропозиції. Втілені у роботах рекомендації щодо удосконалення діяльності підприємств сфери туризму свідчать про уміння професійно та, водночас, креативно вирішувати різноманітні проблеми функціонування суб’єктів туристичного ринку.

Відзначивши високий рівень підготовки здобувачів і виконання ними дипломних робіт, рішенням Екзаменаційної комісії усім випускникам присвоєний освітній ступінь «Бакалавр».

Вітаємо здобувачів із успішним захистом дипломних робіт!

1 2 3 4 5 6 7