Відкрите заняття з дисципліни “Економіка підприємства (Аналіз діяльності підприємств туризму)”

20 березня 2018 року відбулася відкрита лекція к.е.н., доцента кафедри туристичного та готельного бізнесу Погуди Наталії Вікторівни з дисципліни «Економіка підприємства (Аналіз діяльності підприємств туризму)» на тему «Аналіз фінансового стану підприємств туризму» для студентів 4 курсу напряму підготовки «Туризм».
Основними питаннями, які розглянуті під час лекції були: експрес-аналіз фінансового стану туристичних підприємств, комплексна оцінка фінансового стану на основі показників звітності, поглиблений аналіз як завершальний етап оцінки фінансового стану та практика використання сучасних закордонних показників для якісної оцінки результатів роботи туристичних підприємств.
Під час заняття відбувалося вільне спілкування викладача з аудиторією, студенти активно приймали участь у відкритій дискусії, пропонуючи власні підходи до поставлених лектором запитань. Невимушена атмосфера та широкий арсенал наочного відеоматеріалу, активність студентів та досвід викладача забезпечили високу якість як сприйняття матеріалу, так і відкритого заняття.
viber image4

viber image3

viber image2

viber image