Відкрите заняття з дисципліни “Менеджмент туризму”

18 квітня 2018 року відбулось відкрите практичне заняття асистента Бігун У. В. з дисципліни “Менеджмент туризму» зі студентами 3 курсу напряму підготовки “Туризм”.
Проведення експрес-опитування та інтерактивного тестування студентів дало змогу закріпити знання про закони і принципи менеджменту, їх зв’язок з функціями управління. При розв’язуванні ситуаційних вправ ключовий акцент було зроблено на застосуванні конкретних методів менеджменту у процесі функціонування підприємств туристичної сфери. Обговорення реальних прикладів та сучасних тенденцій підтвердило важливість розуміння теоретичних основ при прийнятті управлінських рішень.
Активне спілкування зі студентами з акцентуванням на важливих актуальних питаннях сприяли відмінному взаємному розумінні між студентами та викладачем. Високий професійний рівень проведеного заняття було підтверджено як студентами, так і професорсько-викладацьим складом кафедри.

2

1