Вітаємо магістрів із успішним захистом кваліфікаційних робіт!

19-20 лютого 2021 року на кафедрі туристичного та готельного бізнесу відбулись захисти дипломних робіт освітнього ступеню «Магістр» за спеціальністю 242 “Туризм”.

Екзаменаційну комісію очолив д.е.н,  професор Наталія Роскладка. До складу комісії також увійшли: в. о. завідувача кафедри туристичного та готельного бізнесу, к.е.н, доцент Ірина Мельник, д.е.н., професор Ірина Антоненко, к.ф-м.н. Тетяна Примак і асистент кафедри Ольга Дмитрієвська (секретар ЕК).

Усі дні стали хвилюючими як для 24 випускників (16 – денної форми навчання, 8 – заочної форми навчання), так і для викладачів – керівників кваліфікаційних робіт. Та всі магістри виправдали сподівання, оскільки роботи були виконані на актуальну тематику розвитку внутрішнього та міжнародного туризму в Україні, високому науковому рівні, із застосуванням сучасного інструментарію економічних та географічних досліджень.

За результатами захисту дипломних магістерських робіт троє випускників–магістрів – Вощана Марія, Дубицька Ліна та Кірій Тетяна рекомендовані для отримання червоного диплому.

Варто зауважити, що тематика дипломних робіт була спрямована на розвиток туристичної сфери і всі здобувачі запропонували реальні шляхи покращення сучасного ринку туристичних послуг. Отож, відзначивши високий рівень підготовки здобувачів і виконання ними дипломних робіт, рішенням Екзаменаційної комісії усім випускникам присвоєний освітній ступінь «Магістр».

Вітаємо студентів із успішним захистом дипломних робіт!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13